تانکر پمپ بنزین

تانکر سازی نوین صنعت

تانکر پمپ بنزین

معمولا ظرفیت مخازن جهت استفاده در جایگاه های سوخت باید 45 هزار لیتر برای هر جایگاه در نظر گرفت.

جنس تانکر پمپ بنزین میتواند فلزی و غیر فلزی باشد.

دریچه مخزن پمپ بنزین باید برای ورود شخص به داخل مخزن مناسب باشد و طبق استاندارد سایز 24 اینچ باید در نظر گرفته شود.

هر تانکر بنزین مي بايست داراي نازلهاي مورد نياز با فلنج استاندارد به شرح زير باشد:

نازل ورودي 3 با سايز 4 اينچ، نازل خروجي 4 با سايز حداقل 2 اينچ، نازل نمونه گيري 5 با سايز 4 اينچ ، نازل ارتفاع سنج 6 با سايز حداكثر 4 اينچ، نازل جمع آوري بخارات بنزين با سايز 3 اينچ و نازل تهويه 7 كه سايز آن بر اساس ظرفيت مخزن بدست مي آيد و حداقل برابر 2 اينچ مي بايست در نظر گرفته شود.

در طراحي مخزن پمپ بنزین مي بايست موضوع خروج بخارات مد نظر قرار گيرد

مخزن پمپ بنزین

تانکر پمپ بنزین بايستي بر روي بالشتك بتونی و در داخل محفظه نصب گردد و توسط تسمه های فلزی مناسب به نحوی مهار شود كه در برابر زلزله و نيروی ناشی از بالا آمدن آبهای سطحی پايداری آن حفظ گردد.

دريچه های بازديد تانکر پمپ بنزین بايستی به نحوی طراحي گردد كه آبهای جاری و فرآورده های ريخت و پاش شده از سطح جايگاه به درون مخزن بنزین وارد نگردد.

لازم به ذکر است برای مخزن بنزین نیاز و نصب اتصالات نیاز با نقشه با توجه به وضعیت جایگاه از سوی مهندس ناظر میباشد.

تانکر سازی نوین صنعت آماده فروش و ساخت انواع مخزن پمپ بنزین میباشد.

برای خرید ، مشاوره و استعلام قیمت تانکر بنزین با شماره های زیر تماس بگیرید.

09124251334 فراهانی

02133856545 دفتر

تانکر پمپ بنزین
تانکر پمپ بنزین 45 هزار لیتری
تانکر جایگاه سوخت
تانکر جایگاه سوخت
مخزن پمپ بنزین
تانکر پمپ بنزین 45 هزار لیتری
تانکر پمپ بنزین
مخازن 45 هزار لیتری پمپ بنزین
تانکر بنزین
تانکر پمپ بنزین
تانکر بنزین
مخزن 45 هزار لیتری پمپ بنزین
مخزن بنزین
منبع بنزین 45 هزار لیتری
تانکر بنزین 45 هزار لیتری