مخزن پلاستیکی افقی


تانکر پلاستیکی
فروش انواع مخزن پلاستیکی چند لایه


اسلاید

نکات قابل توجه قبل از خرید :

  • ابعاد مخازن بر حسب سانتی متر میباشد.
  • ارسال رایگان فقط در سطح تهران انجام میشود.
  • ارسال رایگان برای مخازن بالای هزار لیتر میباشد.
  • خرید های عمده شامل تخفیف میگردد. ( برای اطلاع از درصد تخفیف تماس بگیرید)
  • در صورت نیاز به نصب اتصال بر روی مخزن انتقال مبلغی به عنوان بیعانه ضروری میباشد.
  • قبل از خرید از اندازه های مخزن و محل قرار گیری مخزن اطمینان حاصل فرمایید.
  • در صورت نصب اتصال بر روی مخزن امکان تعویض آن نمیباشد.
  • قبل از خرید از طریق شماره های تماس مندرج در سایت هماهنگی های لازم را انجام دهید.
  • 09124251334      02133856545
مخزن پلاستیکی افقی تک لایه
ظرفیت : 100 لیتر
ابعاد : ( طول 70 ) ( عرض 56 ) ( ارتفاع با درب 61 ) ( قطر درب 20 )
قیمت : 85000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 100 لیتری
مخزن پلاستیکی 100 لیتری
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 200 لیتر
ابعاد : ( طول 73 ) ( عرض 63 ) ( ارتفاع با درب 72 ) ( قطر درب 30 )
قیمت : 160،000تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545
مخزن پلاستیکی 200 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 200 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 300 لیتر
ابعاد : ( طول 83 ) ( عرض 73 ) ( ارتفاع با درب 81 ) ( قطر درب 30 )
قیمت : 230،000تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 300 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 300 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 500 لیتر
ابعاد : ( طول 110 ) ( عرض 82 ) ( ارتفاع با درب 95 ) ( قطر درب 40 )
قیمت : 320،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 500 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 500 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 600 لیتر
ابعاد : ( طول 118 ) ( عرض 88 ) ( ارتفاع با درب 97 ) ( قطر درب 40 )
قیمت : 370،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 600 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 600 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 800 لیتر
ابعاد : ( طول 150 ) ( عرض 86 ) ( ارتفاع با درب 100 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 440،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 800 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 800 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 1000 لیتر
ابعاد : ( طول 156 ) ( عرض 93 ) ( ارتفاع با درب 101 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 540،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 1200 لیتر
ابعاد : ( طول 150 ) ( عرض 107 ) ( ارتفاع با درب 117 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 600،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 1200 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 1200 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 1500 لیتر
ابعاد : ( طول 160 ) ( عرض 112 ) ( ارتفاع با درب 122 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 730،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545
مخزن پلاستیکی 1500 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 1500 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 2000 لیتر
ابعاد : ( طول 182 ) ( عرض 124 ) ( ارتفاع با درب 137 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 980،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 2000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 2000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 2000 لیتر
ابعاد : ( طول 200 ) ( عرض 141 ) ( ارتفاع با درب 155 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 1،560،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 3000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 3000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 4000 لیتر
ابعاد : ( طول 213 ) ( عرض 155 ) ( ارتفاع با درب 167 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 2،770،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 4000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 4000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 5000 لیتر
ابعاد : ( طول 265 ) ( عرض 165 ) ( ارتفاع با درب 173 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 2،770،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 5000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 5000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی افقی سه لایه
ظرفیت : 10000 لیتر
ابعاد : ( طول 327 ) ( عرض 195 ) ( ارتفاع با درب 205 )
( قطر درب 40 )
قیمت : 5،500،000 تومان
جهت خرید با شماره های زیر هماهنگی های لازم را انجام دهید
09124251334       02133856545

مخزن پلاستیکی 10000 لیتری افقی
مخزن پلاستیکی 10000 لیتری افقی